Szukaj

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze ośrodka TMS?

Wiemy jak ważne jest znalezienie miejsca, w którym opieka nad Pacjentem jest wszechstronna, a leczenie jest przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów i uwzględnieniem aspektów maksymalizujących powodzenie i efekty terapii.

Przy wyborze ośrodka terapii TMS proponujemy zwrócić uwagę na następujące kwestie:


Wskazania, w jakich stosowane jest leczenie TMS


  • Najnowsze, oparte na dowodach naukowych wytyczne podkreślają, że definitywna skuteczność TMS jest potwierdzona jedynie w leczeniu zaburzeń depresyjnych, bólu neuropatycznego oraz poudarowych dysfunkcji motorycznych.

    W innych wskazaniach takich jak zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne, uzależnienia czy choroba Alzheimera skuteczność TMS jest oceniana jako prawdopodobna lub możliwa, a zastosowanie tej metody w leczeniu wymaga dalszych badań. Pomimo pojedynczych doniesień o korzystnym wpływie stosowania TMS w terapii zaburzeń osobowości oraz w celu poprawy funkcji poznawczych u osób zdrowych, eksperci nie zalecają stosowania tej metody w tych wskazaniach.

Wykształcenie osoby prowadzącej leczenie TMS  


  • Warto sprawdzić czy jest to specjalista, którego kwalifikacje potwierdzone są certyfikatem i/lub odbytymi szkoleniami uprawniającymi do prowadzenia takiej terapii.

Sprzęt, na którym wykonywany jest zabieg 


  • Nie każde urządzenie TMS przeznaczone jest do pracy klinicznej. Sprzęt wykorzystywany w leczeniu powinien mieć certyfikat dopuszczający go do takiego użytkowania, co jest podstawą bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Liczbę proponowanych zabiegów 


  • Zgodnie z zaleceniami opartymi na badaniach naukowych, w przypadku leczenia depresji, optymalna liczba zabiegów to 20, a dodatkowych 10 można wykonać, jeśli jest potrzeba wzmocnienia efektu. Oceny skuteczności terapii i rekomendacji co do przedłużenia leczenia powinien dokonać specjalista.

Konsultacje w procesie leczniczym 


  • Ważne jest, by opieka nad Pacjentem w procesie terapeutycznym była wszechstronna. Z uwagi na charakter leczonych zaburzeń i stosowane metody terapeutyczne współpraca psychiatry, psychologa oraz specjalisty terapii TMS pozwala na uzyskanie najlepszych efektów.