Depresja w czasie ciąży

Zaburzenia depresyjne są jednym z najistotniejszych problemów zdrowotnych u kobiet w czasie ciąży, występują u nawet 13% z nich. Badania pokazują, że kobiety w ciąży cierpiące na depresję rzadziej wykonują zalecane badania diagnostyczne i w mniejszym zakresie korzystają z opieki medycznej.  Zaburzenia depresyjne w okresie ciąży zwiększają ryzyko komplikacji takich jak stan przedrzucawkowy czy przedwczesny poród. Mogą też wpływać na rozwój płodu, skutkując m.in. niską masą urodzeniową dziecka. Występowanie depresji w okresie ciąży znacząco zwiększa także ryzyko rozwinięcia się u kobiety depresji poporodowej, której objawy mogą w istotny sposób utrudniać budowanie więzi z dzieckiem.
Niestety, jak wynika z badań, aż 88% kobiet chorujących na depresję w ciąży nie szuka pomocy i nie podejmuje leczenia. Może to wynikać z powszechnie panującego przekonania, że leki psychotropowe zaburzają rozwój płodu i stanowią zagrożenie dla prawidłowego przebiegu ciąży. Tymczasem dysponujemy zarówno lekami, które można relatywnie bezpiecznie stosować w okresie ciąży, gdy objawy depresyjne osiągają znaczne nasilenie, jak i bezpieczną  niefarmakologiczną alternatywą jaką jest TMS.
TMS cechuje się wysoką skutecznością w leczeniu depresji w czasie ciąży - nawet u 70% pacjentek uzyskuje się poprawę objawową i funkcjonalną, a u 30% pełną remisję.

W leczeniu zaburzeń depresyjnych w czasie ciąży stosujemy protokół Express TMS®. Obejmuje on 20 3-minutowych zabiegów stymulacji theta-burst (iTBS) grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. Metoda ta jest bezpieczna zarówno dla kobiety jak i rozwijającego się płodu.
Szukaj