Zespół TMS Clinic

Jesteśmy zespołem specjalistów zdrowia psychicznego wspólnie
pracujących naukowo w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Dzięki wieloletniej wspólnej  pracy, potrafimy
zbudować stabilne oraz bezpieczne warunki opieki i wsparcia dla Pacjenta.
Jednocześnie różnorodne wykształcenie każdego z nas pozwala we
wspólnym dialogu spojrzeć na sytuację i problematykę Pacjenta w sposób
wieloaspektowy i interdyscyplinarny a dzięki temu holistyczny.
dr Magdalena Więdłocha
specjalista psychiatra
Jestem specjalistą psychiatrą, absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i asystentką w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, moja praca doktorska dotyczyła biochemicznych uwarunkowań schizofrenii. 
Od 10 lat łączę pracę kliniczną z naukową. Moje zainteresowania obejmują psychofarmakologię ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności zaburzeń psychicznych, zagadnienia związane z neuroplastycznością i nowe formy terapii stosowane w psychiatrii, m.in. neurostymulację. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym zdobywałam m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Szpitalu Wolskim w Warszawie, Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach dziennych. 
W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii KetamineClinic.pl prowadzę leczenie ambulatoryjne oraz terapię ketaminą w infuzjach dożylnych. W TMS Clinic współuczestniczę w leczeniu z zastosowaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej
dr Weronika Dębowska
neurobiolog, specjalista terapii TMS
Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS a następnie uzyskałam tytuł doktora broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Jestem stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,  a moja kariera zawodowa od początku jest ściśle powiązana z pracą naukową. 
Obecnie jestem asystentem w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Ukończyłam kurs klinicznego zastosowania TMS (Clinical TMS Certification Course) uznawany przez European Union of Medical Specialists (UEMS) oraz akredytowany przez European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®). 

Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zjawisko neuroplastyczności mózgu, neuroobrazowanie oraz nieinwazyjne techniki neurostymulacji. Jestem autorką licznych publikacji i opracowań naukowych z dziedziny neurobiologii i psychiatrii. 

Jestem członkinią Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Society for Brain Stimulation oraz Clinical TMS Society.
dr Piotr Marcinowicz
specjalista psychiatra
Wykształcenie medyczne i psychiatryczne zdobywałem we Wrocławiu, Warszawie, Oxfordzie oraz Hamburgu. Obecnie zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów lekoopornych, specjalizuję się w trudnych i skomplikowanych przypadkach. 

Jestem doktorantem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie zajmuję się pracą dydaktyczną oraz prowadzę badania naukowe nad depresją, schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową. 
Szczególnie interesuje mnie molekularne podłoże zaburzeń psychicznych oraz działania leków, co znajduje odzwierciedlenie w moim dorobku naukowym. 

Jestem pionierem leczenia ketaminą dożylną w Polsce (od 04.2020), obecnie pracuję w założonym przez siebie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii KetamineClinic.pl na warszawskiej Ochocie.
dr Marta Dębowska
psycholog, psychoterapeuta
Ukończyłam Uniwersytet SWPS a także szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej
RASZTÓW oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskałam w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.   
Jestem autorką i
współautorką publikacji z zakresu psychiatrii, psychologii i
seksuologii klinicznej. Pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum
Zdrowia w Pruszkowie, w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także prowadzę praktykę prywatną.

Ukończyłam kurs klinicznego zastosowania TMS (Clinical TMS Certification Course) uznawany przez European Union of Medical Specialists (UEMS) oraz akredytowany przez European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®)  

mgr Marta Wdowiarska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Ukończyłam studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa, a także tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Ukończyłam kurs specjalistyczny – Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jestem również absolwentką Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam, pracując m.in. w oddziale psychiatrycznym oraz psychogeriatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie, ośrodku leczenia uzależnień, ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania dla młodzieży i dorosłych, w oddziale neurologicznym oraz asystując w gabinecie kardiologicznym. 

Od kilku lat  pracuję z osobami z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, odżywiania oraz osobowości w oddziale terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ponadto pracuję w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii KetamineClinic.pl. W TMS Clinic wykonuję zabiegi  przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.
Szukaj