Wybrane publikacje naukowe o zastosowaniu TMS w leczeniu zaburzeń psychicznych

Dysponujemy publikacjami w wersji PDF, które w razie potrzeby chętnie udostępnimy (kontakt: tms@tmsclinic.pl)

Principles of patients selection and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation – position statement of the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association

Jakub Antczak , Weronika Dębowska, Anna Poleszczyk, Jakub Kaźmierski, Joanna Rymaszewska, Napoleon Waszkiewicz, Adam Wichniak (2022)

Oficjalne wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące stosowania metody TMS w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych.

Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression (SAINT)

Cole et al., (2020)

Opis procedury i wyniki zastosowania protokołu SAINT

The effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression

Paul B Fitzgerald, Zafiris J Daskalakis  (2011)

Jeden z pierwszych artykułów przeglądowych o metodzie rTMS w leczeniu depresji. Szczegółowo opisuje wyniki różnych badań nad stosowaniem wysokoczęstotliwościowej stymulacji aplikowanej w obszar grzbietowo-bocznej kory przedczołowej.

The expanding evidence base for rTMS treatment of depression

Mark S George, Joseph J Taylor, E Baron Short (2013)

Artykuł przeglądowy porównujący wyniki stosowania różnych protokołów leczenia depresji.

The Clinical TMS Society Consensus Review and Treatment Recommendations for TMS Therapy for Major Depressive Disorder

Tarique Perera, Mark S George, Geoffrey Grammer, Philip G Janicak, Alvaro Pascual-Leone, Theodore S Wirecki  (2016)

Stanowisko i zalecenia Clinical TMS Society w sprawie stosowania techniki TMS w leczeniu depresji.

Effectiveness of theta burst versus high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation  in patients with depression (THREE-D): randomized non-inferiority trial 

Daniel M Blumberger et al. (2018)

Artykuł opisujący wyniki porównania skuteczności protokołów rTMS i iTBS, wskazujący na zbliżone wysokie rezultaty - odpowiednio 47% i 49%.

Evidence-based guidelines on therapeutic use of transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018)

Jean-Paul Lefaucheur et al.  (2020)

Stanowisko ekspertów w zakresie klinicznego stosowania TMS,  podsumowanie najnowszych badań i rekomendacje dotyczące skuteczności techniki TMS w różnych zaburzeniach psychicznych i chorobach neurologicznych, w tym w zaburzeniach depresyjnych i bólu neuropatycznym jako tych co do których terapia na pewno jest efektywna.  

Szukaj