Stanowisko do terapii TMS

Jak wygląda terapia TMS?


Leczenie składa się z serii zabiegów trwających od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od wskazania i zastosowanego protokołu. 

W trakcie zabiegu, Pacjent siedzi wygodnie w fotelu, podczas gdy przyłożona do Jego głowy cewka emituje impulsy elektromagnetyczne skierowane precyzyjnie w określony rejon mózgu. 

Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności podawania znieczulenia, hospitalizacji czy przebywania na zwolnieniu. Zabiegi w żaden sposób nie zaburzają życia codziennego.

Metoda charakteryzuje się nielicznymi i mało uciążliwymi skutkami ubocznymi, z których najczęstsze to niewielki dyskomfort odczuwany w miejscu stymulacji głowy (drażnienie/szczypanie) oraz przemijający ból głowy.

Protokoły terapeutyczne

Leczenie depresji: 

Klasyczny protokół leczniczy depresji opiera się na stymulacji powtarzalnej – rTMS (ang. repetitive TMS), o częstotliwości 10 Hz – i składa się z serii od 20 do 30 zabiegów w trakcie kolejnych 4-6 tygodni; pojedynczy zabieg trwa 19 min lub 36 min i 30s. Alternatywnym protokołem jest Express TMS® oparty o stymulację iTBS (ang. intermittent theta burst stimulation), gdzie czas trwania zabiegu to tylko 3 min 9s. 

W przypadku obu protokołów stymulowanym regionem mózgu jest grzbietowo-boczna kora przedczołowa będąca odpowiedzialna za funkcje poznawcze takie jak planowanie i podejmowanie decyzji oraz kontrolująca nastrój, a która w depresji wykazuje obniżoną aktywność, zaś celem stymulacji jest pobudzenie tego obszaru mózgu. 


Leczenie bólu:

W leczeniu bólu neuropatycznego najczęściej wykorzystuje się protokół rTMS o działaniu pobudzającym a stymulację aplikuje się w rejon pierwotnej kory ruchowejCzas pojedynczego zabiegu to kilka minut, rekomenduje się od 3 do 10 zabiegów.  


Blumberger DM et al., Effectiveness of theta burst versus high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with depression (THREE-D): a randomised non-inferiority trial. Lancet 2018, 391(10131):1683-1692. 
Lefaucheur JP et al., Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018). Clin Neurophysiol 2020, 131(2):474-528. 
Szukaj