Szukaj

Najczęściej zadawane pytania

Przed wizytą należy wykonać badanie EEG w czuwaniu.
Na konsultację warto także zabrać historię dotychczasowego leczenia, i ewentualnych hospitalizacji, jeśli jest dostępna.
Terapia TMS nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Natomiast niewskazane jest spożywanie alkoholu bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii i w trakcie, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.
Tak, choć nieliczne. Z możliwości skorzystania z TMS wyklucza obecność w okolicy głowy przedmiotów zawierających metal (np. implanty ślimakowe, pompy infuzyjne, rozrusznik serca) a także stwierdzona padaczka, przebyty udar, uraz głowy, guz mózgu lub stan po zabiegu neurochirurgicznym.
Nie, TMS i terapia elektrowstrząsami (EW) to dwie zupełnie różne techniki lecznicze. EW jest techniką inwazyjną, wymagającą hospitalizacji i wielokrotnej narkozy. Natomiast TMS jest techniką całkowicie nieinwazyjną, bezpieczną i nie obciążającą organizmu.
Nie, ciąża nie stanowi przeciwskazania do leczenia metodą TMS.