Najczęściej zadawane pytania

Przed wizytą należy wykonać badanie EEG w czuwaniu.
Na konsultację warto także zabrać historię dotychczasowego leczenia, i ewentualnych hospitalizacji, jeśli jest dostępna.
Terapia TMS nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Natomiast niewskazane jest spożywanie alkoholu bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii i w trakcie, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.
Tak, choć nieliczne. Z możliwości skorzystania z TMS wyklucza obecność w okolicy głowy przedmiotów zawierających metal (np. implanty ślimakowe, pompy infuzyjne, rozrusznik serca) a także stwierdzona padaczka, przebyty udar, uraz głowy, guz mózgu lub stan po zabiegu neurochirurgicznym.
Nie, TMS i terapia elektrowstrząsami (EW) to dwie zupełnie różne techniki lecznicze. EW jest techniką inwazyjną, wymagającą hospitalizacji i wielokrotnej narkozy. Natomiast TMS jest techniką całkowicie nieinwazyjną, bezpieczną i nie obciążającą organizmu.
Nie, ciąża nie stanowi przeciwskazania do leczenia metodą TMS.
Protokół SAINT (Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy) jest protokołem wykorzystującym stymulację theta-burst i składa się z 50 zabiegów wykonywanych w ciągu 5 dni (10 zabiegów dziennie co 1 godz.); kluczowym jego elementem jest zastosowanie systemu neuronawigacji w oparciu o indywidualny wynik czynnościowego obrazowania rezonansu magnetycznego (fMRI), co wymaga wykonania badania z użyciem skanera MRI (Uniwersytet Stanforda udostępnia procedurę do wykonania badania, następnie dane przesyła się twórców protokołu i otrzymuje zwrotnie dokładne koordynaty względem których pozycjonuje się cewkę TMS). Skuteczność tego protokołu wynosi 90% natychmiast po jego zakończeniu, natomiast już po miesiącu spada do 60% osiągając tym samym wartość efektu standardowego protokołu rTMS.
Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne, TMS clinic nie oferuje w tym momencie protokołu SAINT. Według naszej najlepszej wiedzy, poprawnie wykonany protokół SAINT nie jest w Polsce dostępny.
Szukaj