Skuteczność terapii

Swoje najbardziej skuteczne działanie TMS manifestuje w leczeniu lekoopornej depresji oraz bólu neuropatycznego. 
W przypadku zaburzeń depresyjnych szacuje się, że TMS efektywnie pomaga nawet 58% pacjentów, a u blisko 40% zmiana ta ma charakter długotrwały. Badania jednak jasno wskazują, że aby terapia była skuteczna minimalny czas jej trwania to 4 tygodnie (20 zabiegów). 

Zastosowanie TMS w leczeniu bólu neuropatycznego to skuteczność na poziomie aż 80%.      

Terapia depresji i bólu przy pomocy TMS otrzymały rekomendację skuteczności ma poziomie A – definitywna skuteczność.   
Lefaucheur JP et al., Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stumulation (rTMS): An update (2014-2018).  Clin Neurophysiol 2020, 131(2):474-528.  

Szukaj